Lokaty i oprocentowanie

Lokaty i oprocentowanie

Lokaty powszechnie uznawane są za najbardziej bezpieczne, pozbawione ryzyka inwestycyjnego formy pomnażania posiadanych oszczędności. I choć klienci narzekają na niskie oprocentowanie lokat, to przy odpowiednim wyborze lokaty, możemy na nich zarobić adekwatne do ryzyka środki.

Lokata jest produktem inwestycyjnym oferowanym przez banki, SKOK-i i inne instytucje finansowe, polegającym na składaniu depozytu. Instytucja finansowa przyjmująca lokatę niejako pożycza pieniądze od klienta, w zamian za określone odsetki. Bank w ten sposób uzyskuje środki finansowe, z których może udzielać kredytów, a my po pewnym czasie otrzymujemy zyski z pożyczania bankowi pieniędzy. Samo oprocentowanie jest właściwie dla klienta banku najważniejszym czynnikiem, pod którego kątem decyduje się na wybór lokaty. Pamiętać musimy, że oprocentowanie nie jest stałe. Różne wskaźniki oprocentowania znajdziemy w różnych bankach, a dodatkowo zależy ono od okresu trwania depozytu i wysokości stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Jeśli stopy rosną, proporcjonalnie zmieniają się także poziomy oprocentowania lokat bankowych.

Najczęściej Polacy wybierają lokaty terminowe. Te zakładane są na określony czas. Może to być trzy miesiące, pół roku lub dwa lata. Każdy wkład, który złożymy do banku na lokatę, jest chroniony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gdyby na przykład bank zbankrutował, to fundusz pokryje wkłady klientów do kwoty stanowiącej równowartość stu tysięcy euro. W przypadku tej lokaty kapitalizacja jest jednorazowa i odbywa się najczęściej pod koniec okresu lokaty. Jeśli posiadamy więcej oszczędności i jesteśmy w stanie zostawić je w banku na dłuższy czas, to warto zdecydować się na negocjacje oprocentowania. Bank potraktuje nas wtedy jako klienta VIP i zaproponuje specjalne, przygotowane indywidualnie dla nas oprocentowanie, które będzie oczywiście stosunkowo wyższe od tego obowiązującego na rynku.

Bez względu jednak na to ile chcemy zainwestować, to zawsze najkorzystniejsza lokata będzie taka, gdzie oprocentowanie jest najwyższe, a kapitalizacja odsetek odbywa się najczęściej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *